Meille on tullut palautetta koskien näitä epilepsia tapauksia ja kysytty miksi jalostusneuvojat tai yhdistys ei ryhdy toimenpiteisiin asian suhteen.

Rotujärjestömme toimesta on tehty kattava terveyskysely ja siihen on jalostusneuvojien toimesta pyydetty pyreneittenmastiffien omistajia vastaamaan, jo vuosina 2012 ja 2013. Kyselyyn tuli tarkalleen ottaen 42 kappaletta vastauksia, joista yhdessäkään ei mainittu epilepsiaa. Suurin osa vastauksista oli perusterveistä pystiffeistä.

Nyt näiden epilepsia tapausten tultua tietoon, olemme käyneet keskustelua hallitus ja jalostusneuvojat yhdessä toimenpiteistä joihin ryhdymme. Aivan ensimmäiseksi meidän pitää kartoittaa kuinka paljon epilepsiaa esiintyy rodussa. Tätä varten julkaisimme sunnuntaina 12.4 lyhyen kyselyn nettisivuillamme. Toivomme, että tällä lomakkeella ilmoitetaan kaikki diagnoosin saaneet pyreneittenmastiffit.

Tähän ongelmaan ei ole mitään nopeaa patenttiratkaisua. Meidän pitää ensin kerätä tietoa ja analysoida se, ennenkuin voimme lähteä tekemään johtopäätöksiä. KASVATTAJAT, kannustakaa kasvattienne omistajia ilmoittamaan mahdollisista epäilyistä ja diagnooseista. Emme etsi syyllisiä, etsimme mahdollisuuksia viedä rotua eteenpäin. Salailu ei johda tässä asiassa yhtään mihinkään, pahimmillaan tuhoaa hienon rotumme.

Toivon nyt työrauhaa niin jalostusneuvojille kuin hallitukselle.

Juha Konsti
Puheenjohtaja
Pyreneittenmastiffit ry
HALLITUS TIEDOTTAA!

Epilepsiakyselyn tiimoilta on tähän mennessä selvinnyt, että kyseessä on yksittäistapauksia, eivätkä hallitus tai jalostusneuvojat voi tehdä tarkempia selvityksiä epilepsian laajuudesta rodussamme tällä hetkellä, koska ilmoituksia epilepsiapotilaista ei ole tullut muutamaa tapausta enempää. Yhtenäistä tekijää ei ole varmaksi voitu todeta näiden koirien kohdalla tämänhetkisten tietojen valossa.

Näin ollen Pyreneittenmastiffit ry:n hallitus peräänkuuluttaa kasvattajien vastuuta tuoda terveystietoa julki jalostuskoirien osalta.

Pyreneittenmastiffi ry:n hallitus toivoo, että kysymyksissä otetaan yhteyttä joko hallitukseen tai jalostusneuvojiin välttyäksemme turhilta spekulaatioilta ja kuulopuheilta. Sekä hallitus että jalostusneuvojat vastaavat kysymyksiin mielellään, mutta eivät voi yhdistyksen ominaisuudessa luoda yleisiä lausuntoja asian tilasta näillä tiedoilla.

Meidän kaikkien yhteinen päämäärä on saada omistaa terveitä pyreneittenmastiffeja. Toimitaan siis siihen päämäärään tähtäävällä tavalla.

Hallitus muistuttaa tähän lopuksi vielä siitä tosiasiasta, että koiran omistaja on aina vastuussa siitä, ettei epilepsiakoiraa tai epilepsiaa periyttävää koiraa käytetä jalostukseen missään tapauksessa.

Suomen Kennelliitto ohjeistaa sivuillaan seuraavaa: 
"Epilepsiaa sairastavaa koira ei saa käyttää jalostukseen. Samoin on vältettävä sellaisten riskilinjojen yhdistämistä, joiden tiedetään tuottaneen epileptikkojälkeläisiä, niin kauan kun rodulle ei ole olemassa geenitestiä, jonka avulla sairauden kantajuus voidaan todeta."

Pyreneittenmastiffit ry:n hallitus ja jalostusneuvojat selvittävät parasta aikaa mahdollisuuksia Lohen tutkimusryhmän/Helsingin yliopiston kanssa geenitestitutkimusten aloittamiseksi pyreneittenmastiffien osalta.