Sagittan-pyreneittenmastiffit

2020

Rodun kiihtyvän sukulaistumisen ja siitä seuraavan geneettisen vaihtelun vähentyessä ja sairauksien ja niiden kantajuuksien lisääntyessä koko kannassa (vrt esim. koronan leviäminen maailmanlaajuisesti) nostan kädet pystyyn kasvatuksen ja muunkin aiheeseen liittyvän toiminnan suhteen täysin mahdottomana toistaiseksi.

Rotu on alunperinkin hyvin kapeakantainen, se on elvytetty n. 70 vähänkin pystiffiä muistuttavasta yksilöstä. Sukusiitoksen käyttö on ollut välttämätöntä rodun elvyttämiseen ,mutta sitä on käytetty korostetusti myöhemminkin ja käytetään edelleen vaikka sukusiitoksen haitat on ollut tiedossa jo vuosikymmeniä. Yksittäisten näyttelytähtien geneettinen osuus kannassa on huomattava eikä niiden kaikki geenit ole niitä toivottuja vaan joukossa on jokaisella myös ei-toivottuja ja sairauksia tuottavia geenejä. Ne rikastuu ja kertautuu jokaisessa sukupolvessa. Rodussa vaikuttanut ja edelleen vallitseva kasvatustapa johtaa umpikujaan. Rodun ELINVOIMA hiipuu, se näkyy rekisteröintitilastoissa jo Suomessakin. Tilastot on julkista tietoa ja jokaisen luettavissa Kennelliiton jalostustietojärjestelmästä.

Viime vuosina reilusti yli puolet lisääntyvässä iässä olevista koirista eli kokonainen sukupolvi on ollut samaa sukua, pentuesisaruksia ja niiden vanhempia, joita on yhdistelty ristiin rastiin. Tämä yksin on jo pöyristyttävää, mutta lisäksi on tuotettu lyhyessä ajassa useita samoja yhdistelmiä toistamiseen.Koiria on kuollut ja/tai "kadonnut" nuorena - silti samaa sukua on käytetty reippaasti "jalostukseen", jopa tiedossa olevia riskikoiria yhdistämällä.

Kapeakantainen rotu tarvitsee lisääntymään useita ERI yksilöitä, ei yhtä tai kahta näyttelytähteä kaikille mahdollisille ja mahdottomillekin, rotu ei muuten selviä. Moni rotu on tullut tiensä päähän liiolteltujen piirteiden ihannoinnin seurauksena. Pystiffi tulee olemaan yksi seuraavista umpikujan roduista, ei niinkään korostetun ulkomuodon vaan genetiikan ymmärtämättömyyden seurauksena!

Tästä olen puhunut jo pitkään rodussa varsin hullunkurisin seurauksin. Ennustin jo vuosia sitten sukukadon kiihtyvän vauhdin vievän rodusta elinvoiman, mutta en uskonut sen tapahtuvan näin nopeasti - syöksykierre suoraan alas! Järkyttyneenä jään seuraamaan rodun tilannetta....

Kasvatin 1980-90- luvuilla laikullisia pitkäkarvaisia kaniini-ja kääpiömäyräkoiria muutaman pentueen, joista Sagittan Silver Shadow on jatkanut "suurten metsästäjien" sukua normaalikokoisena.

Olosuhteiden salliessa vuosien harkinnan tuloksena päädyin PYRENEITTENMASTIFFIIN. Halusin lauman koiria, jotka tietävät itse tehtävänsä, jotka ovat kauniita, itsenäisiä, eivät pyöri jaloissa eivätkä vaadi jatkuvaa ohjelmaa. Koiria, joille riittää oma piha ja "puutarhanhoito" ja jotka pitävät tunkeilijat poissa tontilta. Rotuvalinta osui kohdalleen, ihailen koiriani ja niiden luontaista kykyä toimia ja erottaa todellinen uhka.

Rotu on elvytetty n. 70 yksilöstä lyhyessä ajassa. Kanta on kapea, jokaisen pystiffin sukutaulussa esiintyy enemmän tai vähemmän samoja koiria. Siksi ajatukseni kasvattajana perustuvat GENEETTISEN MONIMUOTOISUUDEN vaalimiseen ja ELINVOIMAN ja TOIMINTAKYVYN ylläpitämiseen rodussa.

http://katariinamaki.com/artikkelit/monimuotoinen.htm

http://chicchoix.com/blog/?p=5709

http://www.chicchoix.com/luonnonvalinta-kokonaisvaltainen-terveys-ja-elinvoima/

Kasvattajilla on aikojen alusta sitä hiljaista tietoa, jota ei ole julkisesti käytettävissä. Siksi turvaudun niihin keinoihin, joita nykyisin on saatavilla. Yksi sellainen apuväline on geenitestit. Mitään ratkaisua ne eivät vielä tuo, mutta niistä saa kuitenkin viitteitä geneettisestä monimuotoisuudesta ja rodun eri sukulinjoista.

Mikä on MyDogDNA perimän terveysindeksi (GHI) ?

Rokotusten/rtg-kuvausten yhteydessä otetaan verikoe Lohen tutkimuksiin:http://www.koirangeenit.fi

Käytän jalostukseen geneettisesti toisistaan mahdollisimman kaukana olevia koiria niin, että sukutauluissa esiintyisi mahdollisimman monta ERI yksilöä. Se pienentää riskiä sairauksien esiintuloon jälkeläisissä, ei kuitenkaan poista sitä.

Jalostusvalintani teen mukaillen LUONNONVALINTAA ja käytän koiria, joilla on elinvoimaa. Yhtään koiraa en käytä jalostukseen kuin korkeintaan kolme kertaa ja etsin vähän tai ei ollenkaan käytettyjä pitkäikäisiä uroksia, että mahdollisimman monen ERI koiran geenit säilyisivät tuleville sukupolville.

Koirat voivat olla rotumääritelmän sisällä hyvinkin erilaisia. Tavoite on vakaa, varmaluonteinen, terverakenteinen ja vankka pystiffi, joka toimii laumanvartijan tehtävissään miellyttäen myös silmää ja mieltä. Tie on hidas, mutta minulla ei ole kiire mihinkään, sitä täydellistä koiraa kun ei kukaan ole vieläkään keksinyt.

Kaikki koirien tulokset on plussaa, olivat ne sitten ulkomuotoa, luonnetta tai käyttötarkoitusta mittaavia, mutta mitkään kirjaimet tai numerot eivät periydy. Geenit periytyvät aina, niin hyvät kuin huonotkin, puolet kummaltakin vanhemmalta.

Testautan koirani petotestillä...

www.facebook.com/video.php?v=1063196940375629

Jalostustarkastus uudessa muodossa on tulossa....

http://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/kennelliiton-jalostustarkastus

Rodusta tietoa:http://www.pyreneittenmastiffit.fi

Jalostuksen Tavoite Ohjelma 2014-2019:

http://www.kennelliitto.fi/sites/default/files/attachments/jto/pyreneittenmastiffi

Sairauksista: http://docplayer.fi/7111101-Terveen-ja-toiminnallisen-koiran-jalostus.html

Eläinsuojelutarkastus tehty 10.10.2013: EI HUOMAUTETTAVAA!

20.4.2018: EI HUOMAUTETTAVAA!

Kasvattajansitoumuksen allekirjoitin 10.08.1978 ja 5.12.2010

Kasvattajan peruskurssin kävin 27.10.-30.10.1986

Kennelnimen Sagittan sain 25.05.1987

Kasvattajan jatkokurssin kävin 12.-13.01.2008

Jalostusneuvojien peruskurssin kävin 20.-21.4.2013

Jalostusneuvojien jatkokurssin kävin 21.11.-22.11.2015

Vastuullista koirankasvatusta-kurssit kävin

14.–15.3.2015 Oulu ja

19.–20.9.2015 Riihimäki

SuKoKan Kasvattaja-Akatemia Lahti 2016-2017

Olen Suomen Kennelliiton jäsen

Olen Suomen Koirankasvattajat ry:n jäsen

Olen Salpausselän Koirankasvattajat ry:n jäsen

Olen Pyreneittenmastiffit ry:n jäsen

Olen Suuret Laumanvartijarodut ry:n jäsen

Niin ja olen myös Suomen Ruususeuran jäsen!